Vlagsignalen

Motocross vlagsignalen
Motocross Flag signals

vlag_groen
Gereed voor  startprocedure
Ready for start procedure
vlag_geel
Gevaar, langzaam rijden, inhalen en springen verboden
Danger, ride slowly; overtaking and jumping prohibited
vlag_geel_beweeg
Gevaar, langzaam rijden, inhalen en springen verboden, gereed houden om te stoppen
Danger, ride slowly; overtaking and jumping prohibited, be prepared to stop
vlag_rood
Race of training stilgelegd na calamiteit
Race or practice stopped due to emergency
vlag_zwart
Deelnemer, aangegeven met startnummer, moet de baan meteen verlaten
Rider, indicated with start number, must leave the track immediately
vlag_blauw
U wordt ingehaald door een rijder met een ronde voorsprong
You are about to be lapped
vlag_blok
Einde van de wedstrijd of training
Finish of the race or practice session prohibited