Algemeen

De Borculose Motor en Auto Club (BMAC Borculo) is opgericht op 27 april 1938. Aangesloten bij de KNMV onder clubnummer 0507, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40102774.

Op dit moment telt de club ongeveer 300 leden, verdeeld over de afdelingen Motocross, Toer en Verkeer.

BMAC Borculo beschikt over een eigen motocrosscircuit, waar twee keer per week wordt getraind en waar jaarlijks wedstrijden worden gehouden. Activiteiten op het Kappermaat circuit worden georganiseerd in samenwerking met MC Ruurlo.

De toerafdeling van BMAC Borculo organiseert toertochten voor leden, een toerweekend en andere toeractiviteiten.

De club is ook actief met de motorverkeersbegeleiding bij (internationale en nationale) evenementen.

Alle activiteiten zijn vermeld op de kalender op deze site.

Bestuur

Dick Daalwijk (voorzitter) 1991
Martijn Spliethof (secretaris) 1988
Aart Meutstege (penningmeester) 2015
Henk Kromdijk (algemeen) 1989
Gerko Hulshof (motocross) 2023

Historie

De Borculose motorclub BMC werd opgericht op 27 april 1938 door de gebroeders Veer en enkele andere motorenthousiasten.

Men startte met 14 leden dat al snel groeide naar 25 leden en in het zelfde jaar werd de eerste grasbaanwedstrijd georganiseerd in het weiland achter het café van bestuurslid Bets Peters aan de Hoflaan. De BMC was een levendige vereniging, ook al door toedoen van de gebroeders Veer, die in de beginjaren geziene figuren waren op diverse circuits, waar ze vele prijzen in de wacht sleepten.

De vereniging werd vrijwel direct lid van de KNMV en er werden plannen gemaakt voor het organiseren van een motocross.

Jan Veer had van de rector van de Leo-Stichting vergunning gekregen om in hun bossen een crossterrein uit te zetten en daar werd in 1938 de eerste motocross gehouden. Klik hier voor unieke beelden van deze wedstrijd. Dan gooit de tweede wereldoorlog roet in het eten. Na de oorlog ging men de zaken weer op poten zetten, dit was zeer moeilijk want er was geen materiaal meer.

In november 1951 vraagt men een wegrace aan bij de KNMV voor zondag 2 juli 1952. Het circuit is als volgt: Borculo richting Neede, bij de Needse tol linksaf richting Geesteren, dan weer naar Borculo, het circuit is 10 km lang. Verdere afwerking vermeldt de historie niet, wel weten we dat er geen wegraces zijn gekomen.

Er werd samenwerking gezocht met de motorclubs van Hengelo Gelderland, Zutphen en Doetinchem, vier clubs onder de naam Oost Gelderland. Hoofddoel was het organiseren van motocross wedstrijden op het Zand in Hengelo en op het terrein in Doetinchem. De samenwerking heeft 9 jaar geduurd en in 1955 is elke vereniging weer afzonderlijk verder gegaan.

De BMC is uitgegroeid tot BMAC en begint te werken aan het organiseren van oriënteringsritten.

Inmiddels wordt de motocross-sport steeds populairder en wordt er naargeestig gezocht naar een geschikt crossterrein. Met medewerking van een aantal eigenaren van de Kooibossen en de directie van de Leo-Stichting wordt er een circuit klaar gemaakt en op 4 juli 1965 wordt de eerste motocrosswedstrijd gehouden, dit wordt een jaarlijks evenement.

In 1971 begint de BMAC een nieuwe activiteit, de wielerronde van Borculo met samenwerking van de wielervereniging de Stofwolk. Met vooral de medewerking van de plaatselijke middenstand werd dit 15 jaar lang vol gehouden.

De vereniging bleef groeien en vooral jonge motorrijders traden toe tot de vereniging. Deze categorie leden bleven aandringen bij het bestuur voor een eigen crossbaan. Met medewerking van het gemeentebestuur krijgen we de beschikking over een tijdelijk crossterrein aan de oude Needseweg, wel dicht bij de bebouwde kom, maar de Borculoërs toonden veel begrip. Dan wordt het terrein gekocht door de Weiproductenfabriek en de BMAC moet per 1 januari 1988 haar activiteiten stoppen.

In 1975 werd de eerste betrouwbaarheidsrit gehouden. Dit werd meteen een groot succes, ook deze rit werd op de jaarkalender van de KNMV geplaatst. In 1978 kregen we van de KNMV de tweedaagse kampioensrit toegewezen.

Nog een nieuwe impuls kreeg de club in 1985 door het oprichten van een toerafdeling. Het is een bloeiende afdeling geworden binnen de vereniging.

Dat de zelfwerkzaamheid onder de leden van de BMAC groot is blijkt, zo werd een eigen starthek gebouwd alsmede een jurybus en een materialenloods.

In 1988 organiseerde de BMAC de eerste kampioensmotocross voor drie klassen (125cc, 250cc en 500cc). Dit werd een groot succes, maar het was gelijk de laatste wedstrijd op het circuit in de Kooibossen.

Een van de wensen van de BMAC is een permanent crosscircuit. Uiteindelijk wordt ons door de gemeente een perceel aan de Kappermaatsweg toegewezen een eind buiten Borculo, niemand heeft er last van dachten we. Maar hoe kan het ook anders, hier is ook weer enkele dwarsliggers. Na verschillende procedures en ergernissen mag er eindelijk een crossbaan aangelegd worden, het huidige Kappermaat circuit.

Op zaterdag 22 september 1990 is het zover, de baan wordt geopend door de wethouder van sportzaken Henk Kamp. Op het circuit wordt twee keer per week getraind en jaarlijks wedstrijden gehouden, dit gebeurt in samenwerking met MC Ruurlo.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

BMAC Borculo heeft beleid geformuleerd en maatregelen genomen om de gegevens van leden, vrijwilligers en deelnemers aan evenementen te beschermen.

Een organisatie mag niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Daar moet een wettelijke grondslag voor zijn. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De grondslagen waaraan het verwerken van persoonsgegevens moet voldoen zijn opgenomen in deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze pagina is te lezen welke gegevens bij BMAC Borculo verwerkt en opgeslagen worden. Heb je daar vragen of opmerkingen over, neem dan contact op met de secretaris, die kan in de rol van “functionaris gegevensverwerking” tekst en uitleg geven. BMAC Borculo zal alleen persoonsgegevens registreren als daar een verenigingsdoel/belang mee gediend is en zal zich daarbij houden aan haar privacy statement.

Op het (besloten) verenigingsterrein worden regelmatig beelden gemaakt welke geplaatst worden op onze diverse media kanalen, door het betreden van het terrein maakt iedereen kans in beeld gebracht te worden.

De vereniging houdt een ledenlijst bij. Vastgelegd worden naam en adresgegevens, geboortedatum, soort lidmaatschap, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. Van de via automatische incasso ontvangen contributiebedragen wordt in de ledenadministratie alleen de betaaldatum vastgelegd. In de financiële administratie worden geen persoonsgegevens van de leden vastgelegd. De gegevens vastgelegd in de ledenadministratie zijn alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt.

Van de vrijwilligers van de vereniging worden in verband met verzekeringsaspecten diverse gegevens vastgelegd. Naast naam en adresgegevens zijn dat: telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en gegevens contactpersoon bij calamiteiten. De vereniging heeft een sleutellijst, hierop wordt bijgehouden aan welke vrijwilligers (naam) wanneer welke sleutels verstrekt zijn. De registratie is alleen voor intern gebruik. Bij controles en/of calamiteiten kan inzage aan bevoegde instanties gegeven worden.

Voor de deelnemerslijsten en uitslagenverwerking van (club)evenementen worden de volgende gegevens vastgelegd: naam, geboortedatum, motormerk, cilinderinhoud, type motor (2-takt of 4-takt), licentienummer, rijnummer, klasse waaraan deelgenomen wordt, behaalde resultaten. Bij (club)evenementen waarbij de uitslagen via een transpondersysteem verwerkt worden, wordt ook het transpondernummer vastgelegd. Gepubliceerd worden alleen naam, klasse, rijnummer en behaalde resultaten. Bij (club)evenementen worden tevens de volgende gegevens vastgelegd: datum en naam evenement, naam en indien van toepassing licentienummer (baanofficials) van de vrijwilligers. De registratie is alleen voor intern gebruik. Bij calamiteiten kan inzage aan bevoegde instanties gegeven worden.

Tijdens trainingen en/of wedstrijden kunnen foto’s en video’s (sfeer, actie, …) gemaakt worden welke we graag via de diverse mediakanalen van BMAC Borculo presenteren aan geïnteresseerden.

De functie “functionaris gegevensverwerking” wordt bij BMAC Borculo toegekend aan de secretaris.